Ťahaj.SME.sk

 
Vitajte na stránke slovenského downloadu - Ťahaj.SME.sk, na ktorej nájdete najnovšie verzie rôznych populárnych aplikácií, ktoré si môžete bezplatne stiahnuť a vyskúšať. V niektorých prípadoch ponúkame viac inštalačných balíčkov, napríklad slovenské, české alebo anglické verzie aplikácií, 32-bitové alebo 64-bitové programy pre operačné systémy Microsoft Windows. K väčšine z uvedených aplikácií si môžete stiahnuť aj manuály, užívateľské príručky, pomocníkov alebo súbory nápovedy. Bežné inštalačné balíčky sú pomenované 'Setup', verzie pre USB kľúče a iné prenosné zariadenia sú pomenované 'Portable'.

Slovenské a české aplikácie nájdete v príslušných kategóriách rozdelené podľa typov. Kategória 'Múzeum' slúži ako archív posledne vydaných verzií aplikácií, ktorých autori ukončili ich vývoj.

Všetky súbory sú uložené na našich serveroch, čím je eliminovaná možnosť nefunkčných linkov. Rýchlosť sťahovania záleží od rýchlosti vášho internetového pripojenia. V prípade problémov so sťahovaním skúste vypnúť download akcelerátory.

Chcete zverejniť vlastný program?

Ak ste autor aplikácie alebo firma, ktorá chce zverejniť svoj produkt na týchto stránkach, použite nasledovný email: info@tahaj.sk, poprípade pošlite CD alebo DVD s vašou aplikáciou priamo do redakcie na adresu:

ŤAHAJ.SK | SMEonline
Petit Press, a.s.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava