Adware
Je to druh programu, ktorého získanie nestojí ani korunu, podobne ako freeware. Programátor umiestni svoju, alebo inú reklamu priamo do programu. Táto reklama zaberá určité miesto v okne programu, alebo môže obťažovať užívateľa (napríklad "downloadovací" program ťahá okrem určeného súboru aj ďalšie reklamy). Na odstránenie tejto reklamy je potrebné zaplatiť autorovi, potom pomocou obdržaného registračného kľúča, alebo hesla sa reklama odstráni z programu.
Careware
Jedná sa o software, ktorý je možné získať zadarmo, napr. stiahnutím z internetu. Cenou za používanie tohto produktu je niečo, ako ďalšia starostlivosť o program, ďalšie jeho šírenie a podobne.
Demo
Demo je software uvoľnený do užívania zadarmo, niektoré funkcie programu sú obmedzené (umelo znefunkčnené). Väčšinou sa jedná o hry, alebo rôzne aplikácie. V podstate je to druh reklamy, ktorá umožňuje užívateľovi zoznámiť sa so základnou funkciou programu a rozhodnúť sa, či si ostrú verziu programu kúpi.
Freeware
Tento software je šírený zadarmo, je možné ho získať napríklad stiahnutím z internetu, alebo z rôznych CD, predávaných s časopismi. Program je možné používať zadarmo po neobmedzenú dobu, je možné ho šíriť ďalej. Nie je ale dovolené, podobne ako u shareware ho šíriť za úplatu, teda s cieľom zisku. Z definície freeware tiež plynie, že autorské práva prináležia autorovi, nie je dovolené bez súhlasu autora meniť programový kód produktu, alebo ho upravovať pre komerčné účely.
Postcardware
Postcardware je podobný ako beerware, v skutočnosti je to freeware. Za užívanie programu ako poďakovanie, či uznanie je možné zaslať autorovi pohľadnicu. Pečiatka na pohľadnici je spätnou kontrolou (presnejšie informáciou), kde všade na svete sa používa jeho produkt.
Shareware
Tento produkt je tiež šírený zadarmo napríklad cestou internetu, alebo na rôznych CD. Taký program je možné používať po určitú dobu, ktorú stanoví autor. Býva to obvykle 3-4 týždne, alebo presne stanovený počet spustení programu. Po uplynutí stanoveného času (počtu spustení), celý program prestane fungovať, alebo aspoň jeho kľúčové funkcie. Pre ďalšie použitie je potrebné zaplatiť nejakú, väčšinou symbolickú cenu, za ktorú užívateľ obdrží aktivačný kľúč, alebo heslo. Zadaním tohto hesla potom program funguje ďalej bez obmedzenia. Shareware býva podstatne lacnejší, ako podobné, ale komerčné programy.